Skip to main content

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΥΣΗ

Η καύση του ξύλου στην πράξη είναι η χημική αντίδραση κατά την οποία ο άνθρακας που περιέχει το ξύλο ενώνεται με το οξυγόνο, ελευθερώνοντας ενέργεια καθώς και μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτή η αντίδραση είναι να υπάρχει θερμοκρασία. Γι’ αυτό και σε όσο υψηλότερη θερμοκρασία γίνεται η καύση, τόσο πιο πολλές ποσότητες αερίων και μονοξειδίου αναφλέγονται, με αποτέλεσμα υψηλότερες αποδόσεις, δηλαδή γίνεται πιο τέλεια η καύση και μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας ανακτάται στο χώρο. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που οι κλειστές εστίες έχουν πολύ υψηλή απόδοση σε σχέση με τα ανοικτού τύπου τζάκια, γιατί η καύση γίνεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Από την εκλυόμενη ενέργεια ένα μέρος αποδίδεται με ακτινοβολία στον περιβάλλοντα χώρο, ένα άλλο μέρος θερμαίνει τα τοιχώματα της εστίας και ένα άλλο μέρος διαφεύγει μαζί με τα καυσαέρια μέσα από τον καπναγωγό.

Στις μαντεμένιες εστίες η ενέργεια που θερμαίνει τα τοιχώματα αξιοποιείται θερμαίνοντας αέρα, ο οποίος κυκλοφορεί γύρω απ’ αυτά τα τοιχώματα και από εκεί στο χώρο, δηλ. τα τοιχώματα της εστίας παίζουν το ρόλο του εναλλάκτη θερμότητας. Είναι ευνόητο ότι για να υπάρξει και να συνεχίσει η καύση χρειάζεται αέρα, τον οποίο το τζάκι έλκει μέσα από το σπίτι προς την εστία και ο οποίος αέρας αναπληρώνεται με ίση ποσότητα κρύου που μπαίνει από τις χαραμάδες. Γι’ αυτό και τα τζάκια ακτινοβολίας κρυώνουν το σπίτι αντί να το ζεσταίνουν. Στην συνέχεια θα δούμε πώς αυτά τα στοιχεία της καύσης, τα οποία είναι μεταβλητά, όπως η ποσότητα αέρα, η θερμοκρασία καύσης και το ξύλο, αλλάζουν τα αποτελέσματα και συνεπώς την λειτουργία και απόδοση. Το τζάκι στην πραγματικότητα αποτελείται από 3 στοιχεία τα οποία θα αναλύσουμε πολύ σύντομα για να σας δώσουμε την λειτουργική πλευρά, πέρα από την αισθητική.

  1. ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ – ΚΑΜΙΝΑΔΑ

Ο καπναγωγός είναι το σύστημα απαγωγής των καυσαερίων από το θάλαμο καύσης, την εστία. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του τζακιού, στην ουσία είναι ο αφανής ήρωας, από αυτόν ξεκινούν και τελειώνουν πολλά προβλήματα λειτουργίας αλλά και απόδοσης. Η διατομή, η κατασκευή του καπναγωγού, όσο και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, πρέπει να είναι σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές και κανονισμούς λειτουργίας και ασφάλειας. Τα θερμά καυσαέρια που γίνονται ελαφρύτερα ανεβαίνουν προς τα επάνω ενώ ταυτόχρονα έλκεται ψυχρός αέρας στην εστία. Ο καπναγωγός όταν κατασκευάζεται σε εξωτερικό τοίχο πρέπει να είναι μονωμένος για να αποφεύγεται η ψύξη των καυσαερίων που προκαλεί μείωση του ελκυσμού και επικαθήσεις στα τοιχώματα του καπναγωγού. Σημαντικό στοιχείο επίσης, είναι το ύψος της καμινάδας στην στέγη, ώστε να αποφεύγονται οι στροβιλισμοί από πνέοντες ανέμους, καθώς και το καπέλο. Επειδή η κίνηση του καπνού μέσα στον καπναγωγό είναι ελικοειδής, ο ιδανικός καπναγωγός είναι κυκλικός και με λεία τοιχώματα για να αποφεύγονται οι τριβές. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην συντληρηση και καθαρισμό του καπναγωγού. Πρέπει να καθαρίζεται 2 φορές τον χρόνο, για να αποφεύγεται η ανάφλεξη των επικαθήσεων, (καπνιάς). Ο καθαρισμός πρέπει να είναι μηχανικός, δηλ, με βούρτσα ή ειδικά εργαλεία.

  1. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ – ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Η εξωτερική διακόσμηση του τζακιού είναι θέμα προσωπικού γούστου. Είναι το εξωτερικό περίβλημα της εστίας, το οποίο μπορεί να κατασκευασθεί από οποιοδήποτε υλικό και σε οποιοδήποτε σχέδιο και τεχνοτροπία, (κλασσικό, μοντέρνο, ρουστίκ κ.α.), ανεξάρτητα από το είδος της εστίας. Συνδυάζεται με το γενικό στυλ του σπιτιού και επηρεάζει καθοριστικά, λόγω της επιβλητικότητας του, το χαρακτήρα του σπιτιού. Το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθεί το τζάκι θα πρέπει να προβλέπεται από το στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης για να αποφευχθούν προβλήματα λειτουργικότητας και τοποθέτησης καμινάδας. Το τζάκι ανάλογα με την αρχιτεκτονική του χώρου, μπορεί να είναι μίας, δύο, τριών όψεων ή ακόμα και ελεύθερο στη μέση του χώρου. Κατά κανόνα η εξωτερική εμφάνιση του τζακιού, που καθορίζεται από το σχέδιο επένδυσης και τα υλικά (γρανίτης, μάρμαρο, ξύλο, σοβάς, πυρότουβλο κλπ.), δεν έχει κανένα περιορισμό και παραμένει θέμα προσωπικού γούστου. Μπορεί σήμερα να διαλέξετε ανάμεσα σε προκατασκευασμένες επενδύσεις ή κατασκευές επί μέτρω για πιο προσωπικό στυλ

  1. ΕΣΤΙΑ

Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο γίνεται η χημική αντίδραση που λέγεται καύση του ξύλου. Στον “θάλαμο καύσης” γίνεται η ανάφλεξη των αερίων και η καύση του άνθρακα που περιέχει το ξύλο. Η απόδοση της εστίας εξαρτάται από το ποσοστό των αερίων και άνθρακα που καίγονται. Πιο κάτω σας δίνουμε την ποσοστιαία απόδοση κάθε τύπου εστίας. Η κατασκευή της εστίας πρέπει να γίνεται με ειδικά υλικά και τεχνική, με αυστηρές προδιαγραφές, για να αποδίδει και να μην καπνίζει. Επίσης μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται και στην μόνωση, τόσο των τοίχων και πατωμάτων, όσο και κατασκευής της διακόσμησης για να αποφεύγονται οι καταπονήσεις φερόντων στοιχείων (κολόνες, δοκάρια, τοίχοι με μόνωση) και να είναι απολύτως ασφαλής. Τα τζάκια με μεγάλο ελκυσμό δεν καπνίζουν, παρουσιάζουν όμως μειωμένη απόδοση. Αυτό συμβαίνει διότι ο μεγάλος ελκυσμός αυξάνει την ταχύτητα των καυσαερίων μέσα στον καπναγωγό και ως εκ τούτου, μεγαλύτερη ποσότητα ζεστού αέρα από το σπίτι διαφεύγει στην καμινάδα, ενώ ταυτόχρονα ίση ποσότητα ψυχρού αέρα μπαίνει απ’ έξω, από τις χαραμάδες, λόγω της υποπίεσης που δημιουργείται μέσα στο σπίτι.

Εστία με πυρότουβλα (Κτιστό Τζάκι) Απόδοση: 10-15% Προκατασκευασμένη εστία με θωράκιση μαντεμιού Απόδοση: 15-25% Στην αγορά υπάρχουν σήμερα 3 είδη εστιών: • κτιστή με πυρότουβλα • προ – κατασκευασμένη με θωράκιση μαντεμιού • μαντεμένια ή ατσάλινη ενεργειακή

α) ΕΣΤΙΑ ΜΕ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ (ΚΤΙΣΤΟ ΤΖΑΚΙ) ΑΠΟΔΟΣΗ: 10-15% Εστία που κτίζεται επί τόπου τούβλο-τούβλο από κάποιο μάστορα ή προκατασκευάζεται σε στοιχεία και μεταφέρεται για τοποθέτηση στο σπίτι. Πρόκειται για τζάκι με μικρή απόδοση, ίση περίπου με το 10-15% της θερμικής ενέργειας που παράγει το καιόμενο ξύλο. Θερμαίνει αποκλειστικά και μόνο με ακτινοβολία, δηλαδή τον χώρο μπροστά στο τζάκι και προτείνεται καθαρά και μόνο για διακόσμηση

β) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΣΤΙΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ: 15-25% Είναι μία εστία κατά κανόνα προκατασκευασμένη σε στοιχεία και τυποποιημένες δια¬στάσεις και μορφές. Ορισμένες απ’ αυτές έχουν διπλή πλάτη για κυκλοφορία αέρα, πράγμα που βελτιώνει την απόδοση τους. Οι εστίες αυτής της κατηγορίας έχουν απόδοση γύρω στο 15-25% της θερμικής ενέργειας που παράγει το καιόμενο ξύλο και κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σαν εστίες για θέρμανση παρά σαν εστίες για θέρμανση τοπικής εμβέλειας και διακόσμησης. Ανοικτού Τύπου Απόδοση: 30-35% Κλειτού Τύπου (Ενεργειακές) Απόδοση: 65-80% .

γ) ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ή ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ ΕΣΤΙΕΣ: Είναι εστίες κατασκευασμένες εξ’ ολοκλήρου από μαντέμι (χυτοσίδηρο) και χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό απόδοσης και υψηλή τεχνολογία. Οι μαντεμένιες εστίες, διαφέρουν από τους δύο προηγούμενους τύπους, γιατί όλες ανεξαιρέτως είναι θερμοδυναμικές ή αερόθερμες και ζεσταίνουν όχι μόνο τοπικά αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ολόκληρου του σπιτιού γιατί, εκτός της ακτινοβολίας, κυκλοφορούν υποχρεωτικά ζεστό αέρα ο οποίος εξέρχεται είτε με φυσική ή με βεβιασμένη κυκλοφορία. Επίσης είναι δυνατή η διανομή του ζεστού αέρα σε κάθε δωμάτιο με σύστημα αεραγωγών (δηλαδή κεντρική θέρμανση με ζεστό αέρα). Οι μαντεμένιες εστίες διακρίνονται σε:

  1. i) Ανοικτές εστίες 30-35%: Η αυξημένη έναντι των 2 προηγούμενων τύπων, απόδοση τους, οφείλεται στον ζεστό αέρα που παράγουν. Αφαιρούν όμως και αυτές κατά την λειτουργία τους μεγάλες ποσότητες αέρα όπως και οι άλλες ανοικτές εστίες και χρησιμοποιούνται για τοπική θέρμανση ή συμπληρωματική θέρμανση.
  2. ii) Κλειστές εστίες (Ενεργειακές) 65-80%: Εστίες που διαθέτουν πόρτα από υαλοκεραμικό κρύσταλλο οι οποίες, όπως είναι ευνόητο, λειτουργούν με κλειστή αλλά και με ανοικτή πόρτα, για αυτό πολλά μοντέλα έχουν πόρτα εξαφανιζόμενη που σηκώνεται και χάνεται μέσα στην φούσκα του τζακιού. Οι ενεργειακές εστίες χαρακτηρίζονται για την μεγάλη στεγανότητα τους και την ελεγχόμενη καύση.

Η ενεργειακή εστία θέλει και σωστή εγκατάσταση. Η λάθος εγκατάσταση μπορεί, εκτός από το να μην σας δώσει την ενέργεια-θέρμανση που θα παραχθεί από την ενεργειακή εστία, να αποβεί μοιραία και να καταστρέψει την εστία ή και την επένδυση”. Το ποσοστό απόδοσης κατά την λειτουργία τους με την πόρτα ανοικτή είναι 30-35% όπως της ανοικτής μαντεμένιας εστίας. Όταν λειτουργούν με πόρτα κλειστή το ποσοστό απόδοσης φτάνει τα 65-80% γι’ αυτό και οι εστίες της κατηγορίας αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ολόκληρου του σπιτιού με αφάνταστη οικονομία στα ξύλα (3-4 φορές λιγότερα ξύλα). Το μυστικό της απίστευτης αυτής υψηλής απόδοσης και οικονομίας βρίσκεται στην πόρτα γι’ αυτό σήμερα οι καταναλωτές στρέφονται σ’ αυτή την κατηγορία. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της πόρτας μπορούν να αναλυθούν σύντομα ως εξής:

Α) ΑΠΟΔΟΣΗ:

H ποσοστιαία απόδοση στην κλειστή εστία φτάνει το 65-80%. Αυτό οφείλεται στο ότι στην κλειστή εστία, ο αέρας που καταναλίσκει το τζάκι για την καύση, είναι πολύ λίγος, 6-8 μ3 ανά ώρα κατά κιλό ξύλου, ενώ στην ανοικτή εστία λόγω του ελκυσμού, τεράστιες ποσότητες ζεστού αέρα αφαιρούνται από το σπίτι με την ροή στην καμινάδα, με αποτέλεσμα αυτή η ποσότητα να ανέρχεται στα 60 – 100μ3 ανά ώρα κατά κιλό ξύλου. Eίναι ευνόητο ότι αυτός ο αέρας που αφαιρείται από την καμινάδα για τις ανάγκες της καύσης και του ελκυσμού, αναπληρώνεται με κρύο, δια μέσου των χαραμάδων του σπιτιού.Έτσι οι μαντεμένιες κλειστές εστίες όχι μόνο δεν αφαιρούν θέρμανση από το σπίτι, αλλά αντίθετα με το σύστημα παραγωγής ζεστού αέρα θερμαίνουν όλο το σπίτι. H επιστημονική όμως εξήγηση της υψηλής απόδοσης, βρίσκεται στις υψηλές θερμοκρασίες καύσης που αναπτύσονται μέσα στην εστία και οι οποίες αναφλέγουν μεγαλύτερο ποσοστό αερίων (μονοξείδιο) που αλλιώς θα έφευγε άκαυτο μέσα στην καμινάδα. Tα αέρια αυτά είναι ενέργεια που εκμεταλεύεται μόνο η κλειστή εστία.

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:

Η καύση στην κλειστή εστία είναι ελεγχόμενη, δηλαδή το ξύλο καίγεται με λιγότερο αέρα, όσο χρειάζεται για να γίνει η καύση και έτσι έχουμε μια οικονομία στην κατανάλωση του ξύλου (3-4 φορές λιγότερα ξύλα), που σημαίνει λιγότερα χρήματα, λιγότερο κόπο και ακόμα εξοικονόμηση κατανάλωσης πετρελαίου κεντρικής θέρμανσης όπου υπάρχει καλοριφέρ, γιατί ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε μπορεί να σας δώσει μέσα στο χώρο σας, από 8.000 -30.000 kcal ανά ώρα.

Γ) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΥΣΗ

Όλες οι κλειστές εστίες έχουν σύστημα ρύθμισης του αέρα καύσης και έτσι είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης της φωτιάς κατά βούληση, δηλαδή σιγανή ή δυνατή φωτιά, πράγμα αδιανόητο σ’ οποιαδήποτε ανοικτή εστία.

Δ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ 100%

Ακόμα και αν χρειαστεί να φύγετε ή να λείψετε από το σπίτι, το τζάκι συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς κανένα απολύτως κίνδυνο. Το βράδυ πριν πάτε για ύπνο μπορείτε να βάλετε ξύλα που θα σας θερμαίνουν μέχρι το πρωί, ενώ σε μια ανοικτή εστία, κάποια στιγμή τα ξύλα θα καούν και η ζέστη του σπιτιού θα φύγει μέσα από την καμινάδα, κρυώνοντας το σπίτι, γιατί κανένας δεν θα σηκωθεί να κλείσει το κλαπέτο του τζακιού τα χαράματα που θα σβήσουν τα ξύλα. Στην κλειστή εστία, η πόρτα κρατά την θερμοκρασία μέσα στο σπίτι και δεν επιτρέπει την διαφυγή της μέσα από την καμινάδα.

Ε) ΘΕΑ:

Μια κλειστή εστία έχει μόνιμα την εστία γεμάτη φλόγα προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα, αντίθετα από τις ανοικτές εστίες στις οποίες για να δείτε φωτιά σκαλίζετε συνέχεια τα ξύλα, Αυτό το “παράδοξο” φαινόμενο οφείλεται καθαρά και μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην κλειστή εστία, οι οποίες όπως αναφέραμε αναγκάζουν τα αέρια να αναφλέγονται σε μεγαλύτερο ποσοστό αντί να διαφεύγουν έξω σαν καπνός, πράγμα που σημαίνει μια εστία γεμάτη ζωντανή φλόγα με χρυσίζουσα θράκα και ελάχιστη στάχτη. Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμα πιο κατανοητό στις λεγόμενες καταλυτικές εστίες, οι οποίες λειτουργούν σε ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες καύσης του ξύλου, κάνουν μετάκαυση των καυσαερίων με ακόμη πιο πρακτικά αποτελέσματα το αυτοκαθαριζόμενο κρύσταλλο, λόγω πυρόλυσης, μία τροφοδοσία με ξύλα να διαρκεί μέχρι και 10 ώρες και το άδειασμα της στάχτης κάθε 7-10 μέρες.

Στην αγορά επίσης κυκλοφορούν ακόμα δύο ειδική τύποι μαντεμένιων εστιών κλειστού τύπου:

ΕΝΘΕΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Είναι ειδικά κατασκευασμένες εστίες που προορισμό έχουν την τοποθέτηση τους σε υπάρχοντα ανοιχτά ή κτιστά τζάκια και που έχουν ενσωματωμένα όλα τα ανωτέρω πλεονεκτήματα των ενεργειακών κλειστών εστιών. Μάλιστα τα περισσότερα μοντέλα αυτών των εστιών, έχουν και ενσωματωμένα βεντιλατέρ για πιο άνετη λειτουργία αλλά και γρηγορότερη απόδοση της θέρμανσης στο χώρο. Πολλά μοντέλα αυτών των ένθετων ενεργειακών εστιών έχουν επίσης εξόδους για την μεταφορά της θέρμανσης με αεραγωγούς σε κάποιο διπλανό δωμάτιο. Τυπικό διάγραμμα σύνδεσης Ενεργειακής Εστίας Καλοριφέρ.

ΕΣΤΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

Είναι ειδική εστία με χιτώνια στα οποία κυκλοφορεί νερό, για εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με σώματα καλοριφέρ. Οι εστίες αυτές θέλουν πολλή προσοχή στην εγκατάσταση τους, γιατί μια διακοπή ρεύματος ή μια βλάβη στον κυκλοφορητή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Εγκαθίστανται πάντοτε με ανοικτό δοχείο διαστολής και UPS στην τροφοδοσία του κυκλοφορητή. Σήμερα υπάρχουν εστίες αυτής της κατηγορίας με ηλεκτρονικό πίνακα οργάνων, όπως οι λέβητες πετρελαίου για 100% ασφάλεια και πλήρη έλεγχο.Επειδή η εστία αυτή είναι αποκλειστικά για θέρμανση πρέπει οπωσδήποτε να έχει πόρτα, και να είναι συνδεδεμένη με την κεντρική εγκατάσταση καλοριφέρ, σε πλήρη λειτουργία.

 

Σαφώς και μπορεί να επιδιορθωθεί ένα τζάκι που καπνίζει με διάφορες τεχνικές αναλόγως την περίπτωση…

– γίνεται έλεγχος την εισαγωγή αέρα στην καμπίνα του και αν αυτή είναι στην κατάλληλη διατομή.

– γίνεται έλεγχος στη διάμετρο της καμινάδας του τζακιού και τις πιθανές κλίσεις που μπορεί να έχει το τζάκι. Το μέγιστη  κλίση μπορεί να είναι 45 μοίρες.

– η σωστή θέση του τάπερ σε ένα τζάκι ανοιχτού τύπου είναι βασική.

– Ο όγκος και το βάθος της εστίας καθώς και η δομή του μπορούν να επηρεάσουν την σωστή λειτουργία του τζακιού.

Η σωστή εγκατάσταση καθώς και τα σωστά υλικά είναι το άλφα και το ωμέγα στην ορθή απόδοση και λειτουργία του τζακιού μας

Σε περιπτώσεις που το πρόβλημα δεν είναι εφικτό να λυθεί

Υπάρχει η δυνατότητα ενεργειακής κασέτας αναβάθμισης και μετατροπής σε ενεργειακό.

Καθώς και η τοποθέτηση ηλεκτρικού καπέλου με ροοστάτη.

Τα ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ έχουν ως βασική λειτουργία, τη διοχέτευση της ενέργειας που παράγεται από την καύση της καύσιμης ύλης, στο νερό. Το νερό μεταφέρεται με τη βοήθεια ενός κυκλοφορητή σε σώματα καλοριφέρ, παρέχοντας ταυτόχρονα ζεστό νερό χρήσης, εν συνεχεία αποστέλλεται με τη βοήθεια αντλιών στην εγκατάσταση θέρμανσης και προσφέρει ομοιόμορφη διανομή της θερμότητας σε διάφορους χώρους της κατοικίας. Τα τζάκια καλοριφέρ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοναδικές και αξιόπιστες πηγές θέρμανσης σε χώρους μεγαλύτερους και από 200μ2.

Έχουν άριστη θερμαντική απόδοση και είναι μελετημένα για την καύση του ξύλου με τρόπο οικολογικό και οικονομικό.

Η λειτουργία τους μπορεί να είναι είτε αυτόνομη είτε συμπληρωματική με κεντρική θέρμανση, σε συνδυασμό με λέβητα πετρελαίου. Οι εστίες αυτές θέλουν πολύ προσοχή στην εγκατάστασή τους, γιατί μια διακοπή ρεύματος ή μια βλάβη στον κυκλοφορητή ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα. Εγκαθίστανται πάντοτε με ανοικτό δοχείο διαστολής.

Τα ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ έχουν ως βασική λειτουργία, τη διοχέτευση της ενέργειας που παράγεται από την καύση της καύσιμης ύλης, στο νερό. Το νερό μεταφέρεται με τη βοήθεια ενός κυκλοφορητή σε σώματα καλοριφέρ, παρέχοντας ταυτόχρονα ζεστό νερό χρήσης, εν συνεχεία αποστέλλεται με τη βοήθεια αντλιών στην εγκατάσταση θέρμανσης και προσφέρει ομοιόμορφη διανομή της θερμότητας σε διάφορους χώρους της κατοικίας.

Τα τζάκια καλοριφέρ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοναδικές και αξιόπιστες πηγές θέρμανσης σε χώρους μεγαλύτερους και από 200μ2. Έχουν άριστη θερμαντική απόδοση και είναι μελετημένα για την καύση του ξύλου με τρόπο οικολογικό και οικονομικό. Η λειτουργία τους μπορεί να είναι είτε αυτόνομη είτε συμπληρωματική με κεντρική θέρμανση, σε συνδυασμό με λέβητα πετρελαίου.