Πακέτο Προσφορών

ΜΙΚΡΗ

4.450€

Ανακαίνιση σπιτιού 50τ.μ.

Περισσότερα
ΜΕΣΑΙΑ

10.150€

Ανακαίνιση σπιτιού 50τ.μ.

Περισσότερα
ΠΛΗΡΗΣ

15.850€

Ανακαίνιση σπιτιού 50τ.μ.

Περισσότερα

Εσείς ξέρατε πόσο εύκολο είναι να μας ζητήσετε προσφορά για την ανακαίνιση του σπιτιού σας?

Η προσφορά 4.450€
για την μικρή ανακαίνιση περιλαμβάνει

Προετοιμασία του χώρου
Αποξηλώσεις κουζίνας, λουτρού
Αλλαγή ηλεκτρολογικού πίνακα και σύνδεση φωτιστικών και ηλεκτρικών συσκευών
Ανακαίνιση μπάνιου
Συντήρηση κουζίνας
Συντήρηση δαπέδων
Συντήρηση εσωτερικών πορτών και ντουλαπών
Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας
Εργασίες ελαιοχρωματισμών (φρεσκάρισμα)
Εργασίες ανακαίνισης εξωστών και κιγκλιδωμάτων

Η προσφορά 10.150€
για την μεσαία ανακαίνιση περιλαμβάνει

Διαμόρφωση νέας αρχιτεκτονικής κάτοψης
Προετοιμασία του χώρου
Αποξηλώσεις κουζίνας, λουτρού
Ολική αλλαγή υδραυλικής εγκατάστασης με πίνακα υδροληψίας
Συντήρηση θερμαντικών σωμάτων με νέους διακόπτες
Μερική ανακαίνιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Δημιουργία νέων τρισδιάστατων σχεδίων απεικόνισης του χώρου πως θα διαμορφωθεί βάσει των επιλογών σας με τη βοήθεια του τμήματος σχεδιασμού και διακόσμισης
Ανακαίνιση μπάνιου
Ανακαίνιση κουζίνας
Συντήρηση εσωτερικών πορτών και ντουλαπών
Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας
Εργασίες ελαιοχρωματισμών (ολικό σπατουλάρισμα)
Εργασίες ανακαίνισης εξωστών και κιγκλιδωμάτων
Συντήρηση ξύλινων δαπέδων και αλλαγή στον υπόλοιπο χώρο με γρανιτοπλακίδια επιλογής σας

Η προσφορά 15.850€
για την πλήρη ανακαίνιση περιλαμβάνει

Διαμόρφωση νέας αρχιτεκτονικής κάτοψης
Προετοιμασία του χώρου
Αποξηλώσεις ξυλουργικών (κουζίνα, ντουλάπες, πόρτες)
Ολική αλλαγή υδραυλικής εγκατάστασης με πίνακα υδροληψίας
Αλλαγή σωληνώσεων θέρμανσης και νέα θερμαντικά σώματα
Ολική αλλαγή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Ανακαίνιση μπάνιου
Δημιουργία νέων τρισδιάστατων σχεδίων απεικόνισης του χώρου πως θα διαμορφωθεί βάσει των επιλογών σας με τη βοήθεια του τμήματος σχεδιασμού και διακόσμισης
Ανακαίνιση κουζίνας
Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών πορτών
Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ντουλαπών
Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα
Εργασίες ελαιοχρωματισμών (ολικό σπατουλάρισμα)
Εργασίες ανακαίνισης εξωστών και κιγκλιδωμάτων
Συντήρηση ξύλινων δαπέδων και αλλαγή στον υπόλοιπο χώρο με γρανιτοπλακίδια επιλογής σας
Εμβαδόν σπιτιού
50
Χρόνια εγύησης
2
Reconart

Η εταιρία μας παρέχει γραπτή εγγύηση που αφορά τις εργασίες για δύο χρόνια!

Είδατε κάτι που σας άρεσε;