Εργασίες ανακαίνισης

που αναλάβαμε

 • αποξήλωση κουζίνας
 • αποξήλωση λουτρό
 • αποξήλωση εσωτερικών πορτών ,ντουλαπών
 • αποξήλωση εξωτερικών κουφωμάτων
 • οικοδομικές εργασίες-νέες εσωτερικές διαρρυθμίσεις βάσει σχεδίων και 3d
 • νέα υδραυλική εγκατάσταση
 • νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδων και λουτρού
 • προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων
 • προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας εισόδου, νέων εσωτερικών πορτών και ντουλαπών.
 • προμήθεια και τοποθέτηση κουζίνας
 • ελαιοχρωματισμοί
 • παράδοση εντός χρονοδιαγράμματος και αρχικής συμφωνίας