Εργασίες ανακαίνισης

που αναλάβαμε

 • αποξήλωση κουζίνας
 • αποξήλωση λουτρό
 • αποξήλωση εσωτερικών πορτών ,ντουλαπών
 • αποξήλωση εξωτερικών κουφωμάτων
 • οικοδομικές εργασίες-νέες εσωτερικές διαρρυθμίσεις βάσει σχεδίων και 3d
 • νέα υδραυλική εγκατάσταση
 • νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδων και λουτρού
 • προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων
 • προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας εισόδου, νέων εσωτερικών πορτών και ντουλαπών.
 • προμήθεια και τοποθέτηση κουζίνας
 • ελαιοχρωματισμοί
 • παράδοση εντός χρονοδιαγράμματος και αρχικής συμφωνίας
Πριν την ανακαίνιση

Σύρετε με το ποντίκι δεξιά για να δείτε το έργο πριν την ανακαίνιση.

Μετά την ανακαίνιση

Σύρετε με το ποντίκι αριστερά για να δείτε το έργο μετά την ανακαίνιση.

Το τελικό αποτέλεσμα της ανακαίνισης

Δείτε ένα ενδεικτικό φωτογραφικό άλμπουμ με το αποτέλεσμα της ανακαίνισης του διαμερίσματος.