Εργασίες ανακαίνισης

που αναλάβαμε

 • Αποξήλωση κουζίνας
 • Αποξήλωση λουτρού
 • Αρχιτεκτονική μελέτη εσωτερικών διαρρυθμίσεων και υλικών με τη χρήση σχεδίων και 3D
 • Μηχανολογική μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης σε λουτρό και κουζίνα
 • Νέα υδραυλική εγκατάσταση και σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Τοποθέτηση πλακιδίων λουτρού
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής σε λουτρό. Έπιπλο μπάνιου, λεκάνη της εταιρίας Ideal standard και μπαταρίες
 • Προμήθεια και τοποθέτηση πετσετοκρεμάστρας λουτρού
 • Τοποθέτηση κουζίνας με ακρυλικό πορτάκι
 • Τοποθέτηση νησίδας κουζίνας
 • Τοποθέτηση πλακιδίων στην πλάτη της κουζίνας
 • Νέα υδραυλική εγκατάσταση και σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Τοποθέτηση σωληνώσεων για εγκατάσταση μονοσωληνίου καλοριφέρ.
 • Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση με νέο ηλεκτρολογικό πίνακα της εταιρίας Legrand και πριζοδιακόπτες της ίδιας εταιρείας
 • Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών (σπατουλαριστό)
 • Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας διπλής θωράκισης με 20 περιμετρικά κλειδώματα
 • Παράδοση εντός χρονοδιαγράμματος και αρχικής συμφωνίας
Πριν την ανακαίνιση

Σύρετε με το ποντίκι δεξιά για να δείτε το έργο πριν την ανακαίνιση.

Ανακαίνιση κουζίνας
Μετά την ανακαίνιση

Σύρετε με το ποντίκι αριστερά για να δείτε το έργο μετά την ανακαίνιση.

Το τελικό αποτέλεσμα της ανακαίνισης

Δείτε ένα ενδεικτικό φωτογραφικό άλμπουμ με το αποτέλεσμα της ανακαίνισης του διαμερίσματος.