Εργασίες ανακαίνισης

που αναλάβαμε

  • Αποξήλωση πλακιδίων και ειδών υγιεινής λουτρού
  • Μεταφορά αυτών και εναπόθεση σε κάδο εξωτερικά του ακινήτου
  • Εγκατάσταση νέας ύδρευσης με το σύστημα του πίνακα υδροληψίας
  • Εγκατάσταση νέας αποχέτευσης
  • Εργασίες επιχρισμάτων και επίστρωσης τσιμεντοκονίας με υγρομονωτικά συστατικά προς κάλυψη σωληνώσεων ύδρευσης – αποχέτευσης
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες λουτρού
  • Τοποθέτηση γρανιτοπλακιδίων σε λουτρό και κτίσιμο ντουζιέρας
  • Προμήθεια και τοποθέτηση νέων σωμάτων καλοριφέρ
  • Τοποθέτηση νέας λεκάνης λουτρού, σετ μπαταριών, επίπλου λουτρού, νιπτήρα, σύνδεση ντουζιέρας με ύδρευση
  • Βάψιμο
  • Τοποθέτηση φωτιστικού και πριζών

Το τελικό αποτέλεσμα των ανακαινίσεων

Δείτε ένα ενδεικτικό φωτογραφικό άλμπουμ με το αποτέλεσμα των ανακαινίσεων των μπάνιων.